Simulátor obvodov a dizajnér dosiek plošných spojov – EasyEDA

easy-eda-sample1

Obr. č.1: Prostredie EasyEDA

EasyEDA je voľný klaudový EDA nástroj navrhnutý pre inžinierov, študentov, vyučujúcich a záujemcov o elektroniku poskytujúci jednoduché návrhové prostredie EDA Experience. Pozostáva z dizajnéra obvodov, obvodového simulátora a dizajnéra PCB, ktorý sa spúšťa cez webový prehliadač.

Webová stránka: https://easyeda.com/

Funkcie EasyEDA:

Dizajnér schematických obvodov

Navrhujte schémy zapojení rýchlo použitím knižníc dostupných cez prehliadač. Bezproblémové automatické aktualizácie.

Obvodový simulátor

Overte funkčnosť analógových, digitálnych a „mixed signals“ obvodov so spice subobvodmi a modelmi!

Online návrh PCB

Navrhujte plošné spoje jednoduchšie a rýchlejšie s použitím viacerých vrstiev a rôznych možností návrhu.

Systém je stabilný, spoľahlivý a intuitívny. Pôsobivé a responzívne používateľské prostredie. EasyEDA poskytuje bohaté knižnice s tisícami elektronických komponentov (schématické značky, footprinty a modely) a tisíce príkladov elektrických schém! Ktokoľvek môže používať knižnice a ktoľvek ich môže doplňať a rozširovať! EasyEDA umožňuje importovanie už navrhnutých komponentov z Altium, Eagle a KiCAD a upravovať ich.

Navyše, ďalšia výhodná funkcionalita EasyEDA je prístup používateľa k OpenSource modulom vyvíjaným tisícami elektronických inžinierov.

Obr. č.2: Moduly navrhnuté v EasyEDA

Obr. č.2: Moduly navrhnuté v EasyEDA

Tento tutoriál ukazuje základné funkcie nástroja EasyEDA a Simulation ebook predstavuje simulácie obvodov pomocou EasyEDA použitím ngspice.

Nasledujúce video stručne prezentuje funkcionality a prácu v EasyEDA.

Pridaj komentár