Mikrokontroléry rady AVR – analógový komparátor

Mikrokontroléry rady AVR – analógový komparátor

Táto časť bude taká odľahčená. Popíšem v nej analógový komparátor, ktorý obsahujú MCU tejto rady. Analógový komparátor sa hodí všade tam kde treba porovnávať dve hodnoty napätia, kde jedna je referenčná (nemení sa – podľa nej sa porovnáva) a druhá hodnota sa mení a v ich závislosti sa mení výstup komparátora. U klasických analógových komparátoroch … Continue reading

Práca s elektronickým kompasom – 1. časť

Práca s elektronickým kompasom – 1. časť

Magnetické pole zeme, kompenzácia náklonu magnetometra, problematika kalibrácia osí, popis 3D magnetometra LSM303DLM Magnetické pole zeme: Vektor He vyjadruje celkovú intenzitu a smer mag. poľa zeme. Možno ho rozdeliť na horizontálnu zložku Heh, ktorá smeruje na magnetický severný pól, a vertikálnu zložku Hez, ktorá smeruje kolmo do zeme. Azimut α – je uhol medzi smerom … Continue reading

Mikrokontroléry rady AVR – USART

Mikrokontroléry rady AVR – USART

Universal Synch/Asynch receiver transmitter – radič, ktorý je schopný obojsmernej komunikácie umožňujúci synchrónny alebo asynchrónny prenos s možnosťou nastavenia počtu prenášaných dátových bitov (5-9), nastavenie stop-bitov a parity a takisto je schopný multiprocesorovej komunikácie. Umožňuje najpohodlnejší spôsob komunikácie Mcu s osobným počítačom (po sériovej linke – RS232).

Mikrokontroléry rady AVR – čítač/časovač 0

Mikrokontroléry rady AVR – čítač/časovač 0

V predchádzajúcom dieli tohto seriálu som uviedol (upravil) príklad kitt na ledkách s použitím čítača/časovača a prerušenia. Dnes túto veľmi užitočnú jednotku popíšem, ukážem prečo je tak dôležitá v mnohých programoch. Čítač/časovač (ďalej č/č) – Timer/Counter0 – neumožňuje len presne časovať beh určitej časti programu, ale takisto dokáže (ako to už z názvu vyplýva) aj … Continue reading