Mini Teslov transformátor

Na takýto malý teslák som narazil na webe pablox.net a vylepšenú verziu som našiel na spyrius.szm.com. Ide o samokmitajúci jednotranzistorový budič, ideálny pre začiatočníkov.

UPOZORNENIE !!! Autor článku nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávným používaním dole popísaného zariadenia. Na sekundárnej cievke sa indukuje vysoké napätie, ktoré nemôže zabiť ale môže nepríjemne popáliť !!! 

Obr. č.1 Schéma zapojenia mini SSTC

Obr. č.1 Schéma zapojenia mini SSTC

Zapojenie využíva zdvojovač napätia tvorený diódami D1 a D2. Nemal som rezistor 470R/5W tak som použil paralelne dve 1K/2W. Primárna cievka ma 2 závity a spätnoväzobná má 15 závitov na polomere 5 cm. Sekundár je z lakovaného drôtu 0.1 až 0.5 mm priemer navinutý na priemer 4 cm cca 1000 závitov. Jednotlivé závity musia byť vinuté tesne vedľa seba. Rezonančná frekvencia tesla cievky je tak cca 115 kHz. Primárne cievky musia mať rovnaký smer vinutia. Podrobnosti o zostavení tohto tesláku nájdete na odkazoch dole – web: spyrius.szm.com.

Obr. č. 2 Cievky pre mini SSTC

Obr. č. 2 Cievky pre mini SSTC

U môjho sú výboje dlhé maximálne 1,5 cm. Používam trafo, ktoré dáva na výstupe 24 V striedavých. Rezonančnú frekvenciu som vyladil kondenzátorom C4. Kapacita je 250pF. Pre zväčšenie iskier chcem vyskúšať zväčšiť napätie, no nemam teraz vhodný transformátor.

Obr. č. 3 Navinutý sekundár  - niečo cez 900 závitov

Obr. č. 3 Navinutý sekundár – niečo cez 900 závitov

Obr. č. 4 Doska budenia

Obr. č. 4 Doska budenia

Obr. č. 5 Celá zostava

Obr. č. 5 Celá zostava

Obr. č. 6 Svetielkovanie trubice žiarivky

Obr. č. 6 Svetielkovanie trubice žiarivky

Obr. č. 8 Svetielkovanie žiarivky

Obr. č. 7 Svetielkovanie žiarivky

Odkazy: 

[1] http://www.spyrius.szm.com/

Pridaj komentár