Mikrokontroléry rady AVR – analógový komparátor

Táto časť bude taká odľahčená. Popíšem v nej analógový komparátor, ktorý obsahujú MCU tejto rady. Analógový komparátor sa hodí všade tam kde treba porovnávať dve hodnoty napätia, kde jedna je referenčná (nemení sa – podľa nej sa porovnáva) a druhá hodnota sa mení a v ich závislosti sa mení výstup komparátora. U klasických analógových komparátoroch zostavených z OZ je výstupom hodnota saturačného napätia OZ (buď kladná alebo záporná), tu nás ako výstup bude zaujímať buď log1 alebo log0. Continue reading

Mikrokontroléry rady AVR – USART

Universal Synch/Asynch receiver transmitter – radič, ktorý je schopný obojsmernej komunikácie umožňujúci synchrónny alebo asynchrónny prenos s možnosťou nastavenia počtu prenášaných dátových bitov (5-9), nastavenie stop-bitov a parity a takisto je schopný multiprocesorovej komunikácie.

Umožňuje najpohodlnejší spôsob komunikácie Mcu s osobným počítačom (po sériovej linke – RS232). Continue reading

Mikrokontroléry rady AVR – čítač/časovač 1

V predchádzajúcom článku som sa pokúsil vysvetliť a popísať čo je to časovač a čítač a takisto som som sa snažil na príklade ukázať naprogramovanie presného časového intervalu (záleží už len od presnosti frekvencie hodín).

V tomto článku len popíšem v čom sa odlišuje č/č1 od č/č0 a ukážem aj príklady na časovanie a využitie input capture. Na začiatok zistenie. Pokiaľ viem č/č1 sú dve verzie jedna staršia, ktorú som zaregistroval u rady Tiny a novšia v rade Mega. V tomto popise bude ako inak popisovaný č/č1 pre ATMega32.

Continue reading

Mikrokontroléry rady AVR – čítač/časovač 0

V predchádzajúcom dieli tohto seriálu som uviedol (upravil) príklad kitt na ledkách s použitím čítača/časovača a prerušenia. Dnes túto veľmi užitočnú jednotku popíšem, ukážem prečo je tak dôležitá v mnohých programoch.

Čítač/časovač (ďalej č/č) – Timer/Counter0 – neumožňuje len presne časovať beh určitej časti programu, ale takisto dokáže (ako to už z názvu vyplýva) aj čítať vnútorné alebo aj vonkajšie impulzy (v čom sa skrýva princíp samotného časovania), generovať signál PWM, generovať signál určitej frekvencie, môže slúžiť ako delička impulzov a pod.

Continue reading