Mikrokontroléry rady AVR – analógový komparátor

Táto časť bude taká odľahčená. Popíšem v nej analógový komparátor, ktorý obsahujú MCU tejto rady. Analógový komparátor sa hodí všade tam kde treba porovnávať dve hodnoty napätia, kde jedna je referenčná (nemení sa – podľa nej sa porovnáva) a druhá hodnota sa mení a v ich závislosti sa mení výstup komparátora. U klasických analógových komparátoroch zostavených z OZ je výstupom hodnota saturačného napätia OZ (buď kladná alebo záporná), tu nás ako výstup bude zaujímať buď log1 alebo log0. Continue reading