Práca s elektronickým kompasom – 1. časť

Magnetické pole zeme, kompenzácia náklonu magnetometra, problematika kalibrácia osí, popis 3D magnetometra LSM303DLM

Magnetické pole zeme:
Vektor He vyjadruje celkovú intenzitu a smer mag. poľa zeme. Možno ho rozdeliť na horizontálnu zložku Heh, ktorá smeruje na magnetický severný pól, a vertikálnu zložku Hez, ktorá smeruje kolmo do zeme.
Azimut α – je uhol medzi smerom pohybu zariadenia Hex a horizontálnou zložkou mag. poľa Heh a je ho možné vypočítať ako:
α = atan(Hey/Hex), kde Hey je horizontálna zložka v ose Y a Hex je horizontálna zložka v ose X.

Continue reading

Mikrokontroléry rady AVR – USART

Universal Synch/Asynch receiver transmitter – radič, ktorý je schopný obojsmernej komunikácie umožňujúci synchrónny alebo asynchrónny prenos s možnosťou nastavenia počtu prenášaných dátových bitov (5-9), nastavenie stop-bitov a parity a takisto je schopný multiprocesorovej komunikácie.

Umožňuje najpohodlnejší spôsob komunikácie Mcu s osobným počítačom (po sériovej linke – RS232). Continue reading