Mikrokontroléry rady AVR – čítač/časovač 1

V predchádzajúcom článku som sa pokúsil vysvetliť a popísať čo je to časovač a čítač a takisto som som sa snažil na príklade ukázať naprogramovanie presného časového intervalu (záleží už len od presnosti frekvencie hodín).

V tomto článku len popíšem v čom sa odlišuje č/č1 od č/č0 a ukážem aj príklady na časovanie a využitie input capture. Na začiatok zistenie. Pokiaľ viem č/č1 sú dve verzie jedna staršia, ktorú som zaregistroval u rady Tiny a novšia v rade Mega. V tomto popise bude ako inak popisovaný č/č1 pre ATMega32.

Continue reading