Digitálny teplomer k solárnym panelom s riadením čerpadla

Digitálny teplomer, ktorý za pomoci 4 čidiel ds18b20 sníma teploty zo sústavy solárnych panelov, ktoré máme doma na ohrev vody a teploty vody v kotli (ústredné vykurovanie domu). Tieto teploty zobrazuje na 4-riadkový alfanumerický displej.

Na obrázku vidno screen merania teplot kde:
T1 – teplota vody v ohrevnej nádobe, ktorú zohrievajú solárne panely
T2 – teplota kvapaliny v solárnych paneloch
T3 – teplota vody v ohrevnej nádobe, ktorú zohrieva kotol (alebo solárne panely v prípade prečerpavania)
T4 – teplota vody v kotli

Slúži nám doma teda ako informátor o jednotlivých teplotách.

To však nie je všetko čo tento stroj dokáže. Obsahuje aj RTC hodiny (ako vidno na prvom obrázku) DS1307. Slúžia na časovanie pre spínanie čerpadla, ktoré ma za úlohu v určitých časoch a podľa teploty T1 prečerpávať teplú vodu z nádoby (T1) do nádoby (T3). Je to tak z viacerých dôvodov efektívnejšieho využitia solárnych panelov a to hlavne v letných mesiacoch kedy teplota kvapaliny v solárných paneloch dosahuje teplotu cez 80° C a voda v nádobe (T1) dosahuje cez 50° C (okolo 13:00).

Spínanie čerpadla, teda miešanie sa vykonáva každú hodinu od 10:00 do 16:00 na určitý počet minút ktorý sa nastavuje v menu. Počet minút zapnutia čerpadla sa nastavuje pre tri rôzne úrovne teploty, ktoré sa tiež dajú nastavovať. Takéto zapínanie čerpadla sa dá nastaviť osobitne pre letné a zimné mesiace.

Automatické spínanie je možné vypnúť tlačidlom a takisto je možné čerpadlo zapnúť manuálne mimo spínacieho času.

Obr. č.1 Pohotovostný režim

Obr. č.1 Pohotovostný režim

Obr. č.2 Nastavenie hodnôt pre spínanie

Obr. č.2 Nastavenie hodnôt pre spínanie

Obr. č.3 Nastavenie času zapnutia čerpadla

Obr. č.3 Nastavenie času zapnutia čerpadla

Obr. č. 4 Schéma zapojenia riadiacej časti

Obr. č. 4 Schéma zapojenia riadiacej časti

Pridaj komentár